روند ارائه خدمات

استراتژی

پس از آماده شدن وب سایت مطلب بسیار مهم نحوه بروزرسانی و پشتیبانی وب سایت می باشد که اینکار نیز توسط ما انجام خواهد شد

توسعه

کد نویسی حرفه ایی و تکنولوژی ساخت وب سایت امر بسیار مهم در کیفیت وب سایت دارد که این امر مهم جز با افراد متخصص محقق نمی شود

طراحی

طرحی و ریسپانسیو بودن وب سایت یکی از مهمترین موارد وب سایت میباشد

نشست

پس از جلسه معارفه با شما و مذاکره و عقد قرارداد با شما ما شروع به کار خواهیم نمود
کارهایی که ما انجام داده ایم

برای دیدن نمونه کار های ما کلیک کنید indegenerique.be

مشاهده همه کارهای ما